Mijn favorieten

Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterslening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.
 
SVn is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. Wij beheren fondsen van onze partners bestemd voor regelingen en projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de fysieke woon- en leefomgeving in stadswijken en dorpskernen.  
 
Wij stimuleren particuliere investeringen in maatschappelijk gewenste projecten. Deze projecten zijn voor commerciële partijen vaak minder interessant. Wij zien het als onze taak om, in samenwerking met onze deelnemers en samenwerkingspartners, maatwerk te leveren om de projecten te realiseren. 
 
Wat is een Starterslening?

Met behulp van de Starterslening kunnen startende kopers vaak net dat beetje extra lenen dat nodig is om de woning te kopen. 

Iedere gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Gemeenten stellen een verordening op waarin de voorwaarden worden vastgelegd.
 
In de verordening staat o.a.:


-              definitie van de doelgroep(en).
-              woningcategorie (bestaand, nieuwbouw of projectmatig).
-              meerwerk c.q. verbouwingskosten mogen worden meegeteld ter bepaling van de hoogte van de Starterslening.
-              aankoopkostengrens.
-              maximale Starterslening

Bekijk hier of uw gemeente de Starterslening voert en welke voorwaarden er zijn gesteld of bereken hier uw starterslening.
 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen