Mijn favorieten

Kopen zonder risico

Kopen onder voorbehoud van verkoop eigen woning: 

Herkent u dit? U ziet een mooie, geschikte woning, maar heeft nog een eigen huis. Momenteel merken we dat het verkoop risico van de eigen woning, veel kandidaat-kopers weerhoudt van aanschaf van een nieuwe woning. 
 
Hier hebben we iets op gevonden!

We maken gebruik van het principe KOPEN ZONDER RISICO ! 

Onze verkopers van de woningen met button KOPEN ZONDER RISICO ! zijn namelijk bereid om een extra ontbindende voorwaarde op te nemen. U kunt een voorbehoud verkoop huidige woning opnemen waardoor u nooit met dubbele lasten wordt geconfronteerd. 

In de praktijk werkt dit als volgt: 

U ziet bij ons een interessante woning en u (of uw aankoopmakelaar) onderhandelt met ons over de condities. Het gaat dan met name om prijs, opleverdatum, ontbindende voorwaarde financiering en eventueel andere belangrijke factoren. Als extra ontbindende voorwaarde kunt u bij aanvang van de onderhandelingen het voorbehoud verkoop eigen woning opnemen. 

LET OP ! Hier gaan we niet automatisch vanuit, geef dit dus van te voren expliciet aan. Indien we tot overeenstemming komen, maken we zoals gewoonlijk een koopakte op. Het enige verschil is dat we in deze akte het voorbehoud verkoop eigen woning opnemen en dat we met de verkoop van de woning doorgaan. 

Wordt uw woning niet binnen 6 maanden verkocht, heeft u de mogelijkheid om de aankoop te ontbinden. De gemaakte afspraken komen dan te vervallen en u kunt kosteloos en zonder verdere verplichtingen van de woning af zien. Indien uw woning wel binnen een half jaar verkocht wordt, kunt u niet meer terug en wordt de aankoop/koopovereenkomst definitief en onherroepelijk. 

Zoals u begrijpt is de verkoper dus deels afhankelijk van de voortgang van de verkoop van uw woning. Vandaar dat wij van u wel enige medewerking verwachten:


Om zicht te hebben op uw verkoopinspanningen dient u uw huidige woning wel in de verkoop te geven bij een NVM makelaar die de markt in Made kent;
-              Het moet gaan om een actieve verkoop (internet, Funda, borden, advertenties etc.);
-              De vraagprijs van uw woning dient scherp te zijn.
Zo maken we de kans het grootst dat de verkoop van uw woning ook echt binnen het halve jaar slaagt.

Aanvullende 48 uurs clausule:

Zoals u voorgaand heeft kunnen zien is er wel een koopovereenkomst tot stand gekomen maar is de koop/verkoop nog niet definitief. Om te voorkomen dat onze verkoper een half jaar kostbare verkooptijd verliest, gaat verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst met de verkoop van de woning door. Er wordt namelijk een 48 uurs clausule opgenomen. 

Indien de verkoper een andere koper vindt, wordt u ingelicht en krijgt u 48 uur de tijd om alsnog te beslissen of u wilt kopen zonder voorbehoud of toch van de koop af wilt zien. Pas indien u de aankoop niet definitief maakt kan verkoper de woning aan de 2e koper verkopen. Als 1e koper heeft u dus altijd het laatste woord en bepaalt u uiteindelijk of u de woning wel of niet koopt. 

We kunnen ons voorstellen dat er van uw zijde vragen of opmerkingen zijn. Neem dan gerust contact met ons op.